Đọc và chia sẻ

Ai là Lý Thông?

(Ngày đăng: 4/5/2018 22:31)

     Tấm ảnh này chụp trên sân Dinh Độc lập trưa ngày 30/4/1975, khi Chính uỷ Bùi Tùng ( người to lớn, mặc quân phục, đang đi giữa) dẫn Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu ( hai người bên trái Bùi Tùng) ra xe ô tô, để sang Đài phát thanh. Chính uỷ Bùi Tùng đã vào Dinh trước đó, và việc đưa Tổng thống sang Đài phát thanh là do ông quyết định và sắp xếp thực hiện, thế mà Lý Thông bảo rằng Bùi Tùng không hề vào Dinh Độc lập, việc bắt DVM sang Đài phát thanh là do Lý Thông làm.


 SỰ THẬT CHỈ CÓ MỘT

 Hơn nữa, Lý Thông còn bảo hắn thảo Lệnh đầu hàng cho DVM...và sau đó thì Bùi Tùng mới xuất hiện ở đài phát thanh như trên trời rơi xuống.
Sự bịa đặt cướp công này làm nhiều người phẫn nộ, đặc biệt là đồng đội lính xe tăng và những người đã chứng kiến chuyện này.
Thảo Dân tôi đã đi với Lữ 203 và Chính uỷ Bùi Tùng nhiều ngày đầu tháng 5/1975 và cũng rất phẫn nộ. Báo thì viết nhiều rồi, giờ thêm mấy vần lục bát.

VỚI LÝ THÔNG

Lý Thông đâu, hỡi Lý Thông
Một lần mở mắt mà trông ảnh này:
Không Bùi Tùng, hỏi ai đây?
Sân Dinh Độc lập trưa ngày Ba mươi.

Một khi có Chính ủy rồi
Quân hàm cao nhất là người chỉ huy
Thì mày dám quyết điều chi
Chỉ còn đợi lệnh mà đi thực hành.

Đưa Dương Minh tới Phát thanh
Bùi Tùng sắp xếp rõ rành trước sau:
Mày cùng Tổng thống xe đầu
Bùi Tùng, Nhà báo…xe sau liền kề.

Và từ đó chỉ im re
Mọi điều lớn nhỏ phải nghe Bùi Tùng
Mà mày giở thói Lý Thông
Tráo trơ hội thảo cướp công đủ trò…

Lửa thiêng lịch sử cháy to
Tội này cũng đáng nhập lò mà thiêu!

THẢO DÂN

 
 

Tác giả bài viết:

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.