Thơ phổ nhạc của Thái Lân

Tôi giờ đây như cánh chim lạc đàn/ Từng ngày qua lẻ loi quên thời gian/ Kiếp con Người như thoáng mây trôi!/ Tôi gọi mãi tên Em không thôi/ Tuổi xanh ơi! một thời Thiếu Nữ đã qua!/...

Các bản nhạc của Nguyễn Hải Anh

Các bản nhạc đăng TÁC PHẨM MỚI số 18. Hải Anh: Nghề chính của tôi là LƯƠNG Y. khám chữa bệnh đem lại sức khoẻ cho mọi người. Tôi luôn lấy: Niềm vui khỏi bệnh của bệnh nhân làm niềm vui...

Thu xa

Tình buồn trôi/ Như lá theo chân người/ Mà mùa thu, đi mãi nơi cuối trời/ Hay em về, nghe mắt ngời/ Sương khói nào cho ấm bờ môi.