Giải trí

Chuyện vui toàn vần C::
Cua, còng, cò, công, cọp

(Ngày đăng: 21/11/2017 21:44)

     Cạnh chùm cây chi chít cỏ, có con cua canh chừng chụp con cá. Chợt con còng chụp con cá của cua. Cua cự:


- Con cá của cua.

Còng cãi:

- Con cá của còng.

Cua, còng cứ cãi cọ:

- Của cua

- Của còng

- Của cua

- Của còng…

Cạnh có con công, con cò cũng cùng coi chúng cãi cọ.

Cò:

- Con cá của còng. Còng có công chụp.

Công cự:

- Con cá của cua. Cua có công canh chừng.

Công, cò cũng cãi cọ:

- Của cua

- Của còng

- Của cua

- Của còng…

Chợt có con cọp, cọp cười:

- Con cá, con cua, con còng, con công, con cò của cọp.

Cò, công, cua, còng chửi con cọp:

- Của cọp cái… CC…????

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Thịnh Nguyễn (Sưu tầm)

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.