Vũ điệu vàng son

Ngoảnh lại “một thời vàng son”, cảm hứng chủ đạo của thi phẩm “Vũ nữ Chàm”, tất nhiên là kiêu hãnh lẫn tiếc xót ! Thế nhưng, khổ thơ cuối của bài thơ, tác giả lại đem đến và gieo...