Bố tôi

Những con dốc dài nối tiếp nhau khiến tôi mỏi đến rã người. Leo lên đã mệt mà xuống càng chúi nhủi thêm. Con đường cứ thăm thẳm như không có đích, bó củi trên tay lúc đầu còn nhẹ sau...