Văn minh thụt lùi

Nhà văn Nguyễn Một: Nếu vậy thì nên giải tán nhà trường và mỗi gia đình tự dạy con em mình khi mà các thầy cô không còn được quyền phạt học sinh mình, dù chúng hư!

Ngẫm về nghề Thày

Thầy giáo, thầy thuốc, thầy tu... từ xưa vẫn là những nghề cao quí, được xã hội tôn trọng. Hôm nay, ngẫm về chữ thày, nghề thày, nghĩ về những tiêu cực xảy ra trong nhà trường, bệnh viện,...