Văn minh thụt lùi

Nhà văn Nguyễn Một: Nếu vậy thì nên giải tán nhà trường và mỗi gia đình tự dạy con em mình khi mà các thầy cô không còn được quyền phạt học sinh mình, dù chúng hư!

Mâm cỗ Tết truyền thống xưa

Cỗ là một bữa ăn có nhiều món ngon, đặc biệt mà ngày thường không có. Tết người Việt Nam nhất thiết phải có mâm cỗ, nếu không có cỗ thì không thể gọi là Tết. Mâm cỗ Việt Nam bao giờ...