Đối thoại văn chương

Cuộc trò chuyện qua nhiều chủ đề văn học diễn ra trong gần một năm, giữa Nhà thơ Trần Nhuận Minh và nhà LLPBVH Nguyễn Đức Tùng (Canada), nay được ghi lại, sẽ trở thành cuộc trò chuyện giữa...