Làm người tử tế cũng...khó

Đọc xong một cuốn sách hay tôi không thể không giới thiệu cho bè bạn. Lần này tôi muốn nói về cuốn "Chuyện nghề của Thủy" do người bạn thân của đạo diễn Trần Văn Thủy (nhà văn Lê Thanh...

Làm được thơ hay: Khó lắm!

Nhà thơ Chế Lan Viên có viết rằng: Bài thơ anh làm một nửa mà thôi/Còn một nửa để mùa thu làm lấy, cũng là nói cái ý ấy. Nói thực với các bạn, tôi rất muốn làm theo lời dạy này của...

Nỗi buồn thầy Mạnh

Xuân này thầy Mạnh (GS. Nguyễn Đăng Mạnh) ăn tết Sài Gòn; không ở Hà Nội. Lẽ ra vào những ngày này, tôi đã cùng ông chuẩn bị đi xem và mua đào Tết. Thầy vào Nam, tôi cũng bỏ luôn thú xem đào....