Bài thơ trên giá vẽ

BÀI THƠ TRÊN GIÁ VẼ Các mảng màu cứ chồng chéo lên nhau/ Tạo sáng tối bằng gam nóng lạnh/ Nét chấm phá tưởng chừng như dị dạng/ Lại nói lên ý tứ bao điều/ Tranh - là thơ bằng màu sắc phiêu...

Ngày về 1

Vừa qua Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm nhóm tác giả là họa sĩ- công chức. Xin trân trọng giới thiệu vài tác phẩm.