Họ Gà vãn phố ngày Xuân

Lướt qua Hàng Trống, Hàng Khoai/ Gà vào giấy dó, trông oai không nào? Gà quê lặng lẽ cúi chào/ Chia nhau các ngả đi vào mâm cơm/ Mấy chú gà trống thật thơm/ Không thèm ngồi dưới nhảy chồm ban nhang

Tắm biển

Biển say, tôi không say Để lựa theo chiều sóng "Lần đầu mà, lóng ngóng Có kinh nghiệm gì đâu"..