Bản lĩnh đàn ông

Luôn bị bạn bè trêu chọc sợ vợ , Tèo quyết tâm vùng dậy để lấy lại danh dự đàn ông. Hôm đó Tèo đi nhậu đến tối mịt, vừa nghe tiếng vợ léo nhéo, chàng ta đã vội vàng rúc xuống gầm...

Truyện nhặt của Trần Mỹ Giống

Anh là một nhà văn thuộc hàng cây đa cây đề của làng văn học nghệ thuật tỉnh. Hắn chỉ là một tác giả làng nhàng. Tư cách đạo đức hắn thuộc loại đầu đường xó chợ. Vậy mà anh lại...

Nữ hoàng gõ cửa

Cửa vẫn cứ đóng chặt. Người gõ cửa hết sức tức giận, không ngờ cả uy danh nữ hoàng cũng chẳng lấy được một cánh cửa, bèn hậm hực bỏ đi… Nửa chừng ngẫm nghĩ lại quay về gõ lần...

Khoảng cách thế hệ là gì?

Cùng một sự việc, nhưng người già có nhận thức khác người trẻ, ấy là bởi khoảng cách thế hệ. "Màn hình di động là ảnh ai thế con?" "Trần Học Đông ạ, con thích anh ấy nhất!" "Thế yêu nhau...