GS Hoàng Tụy qua đời

Năm 1964, GS Hoàng Tụy phát minh phương pháp "lát cắt Tụy" (Tuy's cut) và được coi là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới: Lý thuyết tối ưu toàn cục (global...