GS Hoàng Tụy qua đời

Năm 1964, GS Hoàng Tụy phát minh phương pháp "lát cắt Tụy" (Tuy's cut) và được coi là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới: Lý thuyết tối ưu toàn cục (global...

Nhớ bạn văn Nam Định

Lâu rồi không xuống Nam Định hội hè đình đám âu cũng do sức khỏe mà sinh chây ì. Thèm lắm cái bụi của con đường 21 khi ngồi xe máy cùng Kim Ngân về Quần Phương bị công an nấp trong bụi "xồ...

Cảnh 4-Kịch LÙ TẲNG

Tại quán bà Yên. Cửa khép hờ. Từ đây nhìn sang bên kia đồi là cửa hầm khai thác vàng. Trước của hầm, người nhốn nháo. Tiếng còi báo động, tiếng quạt gió, tiếng máy bơm rền vang; tiếng...

Cảnh 3-Kịch LÙ TẲNG

CẢNH 3.  Trong hầm lò. Bốn người mặc quần áo bảo hộ lao động, chân đi ủng, trên mũ nhựa gắn đèn ắc quy. Bê khoác trên vai búa chém (dụng cụ lao động của thợ hầm lò, lưỡi búa sắc lẻm...