Tử tù viết tiểu thuyết

Cách đây chừng 5 năm, qua Đạo diễn Vũ Lệ Thu, tôi nhận được bản thảo chép tay tiểu thuyết “Dưới chân núi Mẹ” của tác giả Nguyễn Đức Nguyên với lời đề nghị biên tập và tìm cách...