Bùn đỏ - Chuyện nhỏ bị xé to!

Chúng tôi nói rằng, việc xử lí bùn đỏ trong công nghệ chế biến bô xít ở Tây Nguyên là “chuyện nhỏ” bởi hai khía cạnh. Thứ nhất, các hạng mục công trình xử lí bùn đỏ nhỏ hơn so với...

Lão Khoa nhận giải

Sunthorn Phu (สุนทรภู่, 1786–1855) là nhà thơ vĩ đại Thái Lan, Danh nhân Văn hoá thế giới. Tác phẩm lớn nhất của ông là sử thi Phra Aphai Mani. Cùng với tác phẩm đồ sộ này là hàng ngàn...

Kể lại vụ án Tạ Đình Đề

Ông Tạ Đình Đề sinh năm 1917 tại Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Năm 1936, ông cùng với cha và anh trai sang Vân Nam (Trung Quốc) làm việc tại Công ty Hỏa xa. Tại đây, ông tham gia Hội Ái hữu cứu quốc do...