Chuyện lạ ở Trường Nghệ

Có một con người thật kỳ lạ: Ông đã sống 110 năm suốt triều Nguyễn, từ năm gần cuối vua đầu Gia Long (1818) đến những năm đầu vua cuối Bảo Đại (1928). Chính con người ấy lại đã làm nên...

Bùn đỏ - Chuyện nhỏ bị xé to!

Chúng tôi nói rằng, việc xử lí bùn đỏ trong công nghệ chế biến bô xít ở Tây Nguyên là “chuyện nhỏ” bởi hai khía cạnh. Thứ nhất, các hạng mục công trình xử lí bùn đỏ nhỏ hơn so với...

Lão Khoa nhận giải

Sunthorn Phu (สุนทรภู่, 1786–1855) là nhà thơ vĩ đại Thái Lan, Danh nhân Văn hoá thế giới. Tác phẩm lớn nhất của ông là sử thi Phra Aphai Mani. Cùng với tác phẩm đồ sộ này là hàng ngàn...