Lửa cho mỗi ngôi nhà

Tôi cứ như bị trôi đi trong cảm giác khát khao quay về với ba gian bếp nhỏ ngày xưa… Nơi ấy, mẹ tôi, bà tôi và biết bao thế hệ đã nhóm lên ngọn lửa. Phải chăng, đó chính là ngọn lửa mà...