Nói xấu lãnh đạo

Tôi đã nhiều lần tác nghiệp tại Tâm Việt -nơi đào tạo trẻ tự kỷ trở thành những kỷ lục gia bằng phương pháp đặc biệt, trên thế giới chưa nơi nào làm được (không dùng...

Vườn Cổ tích Tâm Việt- Bài 1

Chúng tôi gọi cơ sở dạy kĩ năng cho trẻ tự kỉ của Tâm Việt Group là “Vườn Cổ tích Tâm Việt” vì nơi đây đã làm được những việc thần kì, như là chuyện cổ tích vậy. Câu chuyện về...