Cảm xúc tháng Ba

Một Sài Gòn 'buồn tênh' giữa mùa dịch COVID-19, các điểm vui chơi, tham quan, giải trí tại quận 1 vắng lặng, đìu hiu chưa từng thấy

Thơ Haiku Nguyễn Duy Quý đăng TPM 22

NGUYỄN DUY QUÝ Học sinh trường Trưng Vương 3A Hà Nội, Chiến sĩ Giải phóng quân Đông Nam bộ; Học viên khóa III, Trung tâm bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du, Hà Nội. Có thơ đăng trên Tạp chí thơ...