Lâu đài trên cát

Lũ dã tràng xe cát trước biển khơi/ Xây ảo vọng một đời không tưởng/ Có khác gì lũ mình khiên cưỡng/ Xây lâu đài cát trước đại dương?

Nợ tình bến cũ

Kính tặng anh Hữu Bài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên “Chờ một ngày thơ trả xong duyên nợ, Sông cuối nguồn sẽ ngược lại bến xưa” (Hữu Bài)

Nước mắt của trời

Các anh ơi, đêm đêm sấm động, Lại mưa rừng sầm sập nước tuôn. Những anh chưa về, giấc ngủ sao yên, Lòng đất lạnh, không khói hương càng lạnh.