Nợ tình bến cũ

Kính tặng anh Hữu Bài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên “Chờ một ngày thơ trả xong duyên nợ, Sông cuối nguồn sẽ ngược lại bến xưa” (Hữu Bài)

Nước mắt của trời

Các anh ơi, đêm đêm sấm động, Lại mưa rừng sầm sập nước tuôn. Những anh chưa về, giấc ngủ sao yên, Lòng đất lạnh, không khói hương càng lạnh.

Chùm thơ của Minh Trang (Thanh Hóa)

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÀ THƠ HUY TRỤ: Minh Trang sinh ra từ quê hương Trống Đồng Đông Sơn – Thanh Hóa. Anh từng tham gia quân đội thời chống Mỹ ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau giải phóng...