Thơ Phạm Trung Kiên

Thế nào là một bài thơ lục bát hay? Nhiều người hỏi tôi câu hỏi đó. Người viết thơ lục bát rất nhiều, nhưng đọng lại được trong lòng người đọc, rất ít. Viết được một bài thơ lục...