Dạy nhân cách

Ở ngôi nhà Tâm Việt chúng tôi, có những đứa trẻ tự kỷ, tuổi 16 cao lớn phổng phao, nhưng có hành vi bất thường. Em trai ấy có thể tụt quần đứng tồng ngồng, phóng uế bừa ra phòng học,...