Công ty TÁC PHẨM MỚI

Trụ sở biên soạn: 342 Tòa nhà CT12B, Khu Đô thị Kim Văn - Kim Lũ, đường Nghiêm Xuân Yêm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại thường trực: 0913 841443 - 0166 333 2171

Email: tacphammoi07@gmail.com