CAO TRẦN NGUYÊN

CAO TRẦN NGUYÊN

Cao Trần Nguyên

 

Sinh năm 1939. Tel. 097 981 4947
Quê quán: Giao Tiến, Giao Thuỷ, Nam Định.
Nhà A9, chung cư 11 tầng- TP. Hạ Long
Email: caotrannguyen@yahoo.com

 

Đã xuất bản:
Nhớ quê (Thơ - NXB Hội Nhà văn 2010)