CHỬ THU HẰNG

CHỬ THU HẰNG

Chử Thu Hằng

 

 • Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
 • Chủ biên TÁC PHẨM MỚI
 • Đại diện Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống
 • BTV thường trực của website lucbat.vn
 • Điện thoại: 01663332171
 • Email: trangthuquyenru@gmail.com
 • Website: http://chuthuhang.net/

 

 

Tác phẩm đã xuất bản

 

 • Hồn phố (Tản văn. Nxb. Hội Nhà văn – 2011)
 • Khoảng trời hoa nắng (Thơ. Nxb. Hội Nhà văn – 2011)
 • Cõi riêng (Thơ. Nxb. Hội Nhà văn – 2012)
 • Nhớ một thuở Viêng Chăn (Bút kí tư liệu. Nxb. Thời đại - 2013)
 • Lạc mình trong Phố (Thơ. Nxb. Hội Nhà văn - 2016)
 • Phố bình yên (Bút kí – Phóng sự. Nxb. Công an – Sắp in)