DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI

Nhà thơ DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI

 

Sinh năm 1950
ĐT: 0982367982
Quê: Cẩm La; TX Quảng Yên; Quảng Ninh
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh

 

ĐÃ XUẤT BẢN:
- Tiếng còi gốc rạ (Thơ - Hội VHNT Quảng Ninh 1997)
- Làng bây giờ (Truyện và Ký - NXB Hội Nhà văn 2005)
- Người đàn bà cọp vồ (Truyện ngắn - NXB Văn học 2008)
- Cánh đồng & Ngọn lửa (Thơ - NXB Văn học 2009)
- Lục Bát sóng đôi (Thơ - NXB Văn học 2009)
- Khát vọng Bạch Đằng (Thơ - NXB Văn học 2010)
- Cỏ ngũ sắc (Thơ - NXB Văn học 2011)
- Thăm thẳm miền sông (Bút ký - NXB Văn học 2012)
- Ngấn phù sa (Thơ - NXB Văn học 2013)

 

GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG
* Giải Văn nghệ Hạ Long lần thứ VI - 2006:
Tác phẩm LÀNG BÂY GIỜ (Tập Truyện và Ký - NXB Hội Nhà văn 2005)
* Giải A - Văn nghệ Bạch Đằng lần thứ Nhất - 2010:
Tác phẩm NGƯỜI ĐÀN BÀ CỌP VỒ (Tập Truyện ngắn - NXB Văn học 2008)
* Giải B - Văn nghệ Hạ Long lần thứ VII – 2011:
- Tác phẩm CÁNH ĐỒNG & NGỌN LỬA (Tập Thơ - NXB Văn học 2009)
- Tác phẩm NGƯỜI ĐÀN BÀ CỌP VỒ (Tập Truyện ngắn - NXB Văn học 2008)