DƯƠNG TRANG NHUNG

DƯƠNG TRANG NHUNG

DƯƠNG TRANG NHUNG

 

Bút danh: Trang Nhung, Châu An;
Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh;
Danh hiệu Nghệ sỹ Vùng Mỏ;
Chỗ ở: 109 đường 25 tháng 4 Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh.
Điện thọai: 0913355839
Đã xuất bản:
- Màu thu (Thơ, Nxb. Hội Nhà văn 2009)
- Nửa vầng trăng (Thơ, Nxb. Hội Nhà văn 2011)
- Cõi nhớ (Thơ, Nxb. Hội Nhà văn 2013)
Giải thưởng:
- Đoạt nhiều Huy chương Vàng, Bạc tại các hội diễn VNQC của tỉnh, Trung ương
- Giải thưởng văn học của tỉnh.