HUỆ LAM

HUỆ LAM

Huệ Lam tên thật là Bùi Thanh Long

Sinh năm 1943 tại Thanh Chương, Nam Đàn, Nghệ An.

Ông có vợ và ba con: hai gái, một trai. Sinh trưởng trong một gia đình cha là công chức nhà nước, mẹ là công nhân, ông có ba người em, một em gái và hai em trai. Khi ông 15 tuổi, cha mẹ ly hôn và đều ly hương ra Bắc. Ông và hai em trai ở với cha tại Vĩnh Phúc. Riêng cô em gái ở với mẹ ở Hà Đông, nơi năm 1964 ông đã gặp “cô bé cắt cỏ” là bạn thân của em gái ông. Thời gian này tác giả là sinh viên Khoa Sử của trường Đại Học Tổng Hợp. Từ 1965 đến 1966, trường của ông sơ tán đến Đại Từ. Cuối 1966 ông công tác tại Ban Lưu Trữ Sử Đảng ở văn phòng Trung Ương Đảng tại số 4 Hoàng Diệu. Năm 1967 cơ quan sơ tán đến An Toàn Khu (A.T.K) ở Thái Nguyên, làm việc trong hang đá đến năm 1968. Thống nhất đất nước ông chuyển sang làm việc ở Trường Nguyễn Ái Quốc với chức danh chuyên viên cao cấp, phó trưởng khoa và giảng viên của Khoa Xã Hội Học. Thơ của ông cũng được viết trong thời gian này. Trong thơ, ông đặt biệt danh cho mình là “chàng trai đánh giậm”.