HỒNG DUYÊN

HỒNG DUYÊN

Tên thật là: Nguyễn Phương Uyên

Sinh 1982

Bút danh: Hồng Duyên
Cũng là :Nguyễn Hồng Duyên
Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Cà Mau
Số đt: 0913417239
Email: nguyenhongduyen0605@gmail.com