KHA TIỆM LY

KHA TIỆM LY
Tên thật: Thái Quốc Tế
Sinh năm: 1952 tại xã An Qui, Quận Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre (cũ: Định Tường). Ông tốt nghgiệp Tú tài II và theo học khoa Luật/ /Đại học Luật khoa Sài Gòn.
Nghề nghiệp:
*Trước 1975, Cựu Giáo sư (nay gọi là giáo viên Trung học) Quốc Văn, Hán Văn một số trường Trung học tư thục tại Định Tường và Sài Gòn). Cộng Tác Viên các báo in và tạp chì trong nước.
* Thành viên Wikidepia (2014)
Bút danh: Liêu Tần Chương, Vũ Chương, Lam Kha, Kha Tiệm Ly, Tham gia (CTV) các nhựt báo và tạp chí ở Saigon từ năm lớp đệ lục với thể loại thơ, truyện ngắn.
Sau 75, ngưng viết thời gian dài, đến năm 2008 viết lại với nhiều thể loại: thơ, phú, truyện, tản văn với nhiều đề tài xã hội, biên khảo.
Nhà thơ Kha Tiệm Ly “một mình một chiếu” trên văn đàn Việt đương đại với những bài Phú độc đáo (như: Hoàng Sa Nộ Khí Phú, Hoàng Sa Tiếu Ngạo Phú, Trường Sa Tâm Thư Phú…), sang sảng hào khí của kẻ sĩ nước Nam.
Ở thể Đường luật, ông là một cao thủ, đặc trưng ở những bài “Vịnh” thất ngôn tuyệt cú. Thơ vần ở thể khác (tạm gọi là thơ tự do), thi phong ông mang đẩy ắp tính khí “giang hồ lãng bạc”. Ông còn viết văn xuôi nhiều thể loại.