LẠI QUANG PHỤC

LẠI QUANG PHỤC
31 chùa Cả, Vị Xuyên, Nam Định
Bút danh: Thạch Lạn (Đá Trắng)
Phục Lại Quang, PLQ
Email: phuclaiquang08@gmail.com
Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định
Đã xuất bản:
-Vầng trăng chia xa(thơ in riêng) NXB Văn hóa thông tin
- Gánh trăng (in riêng) NXB Hội Nhà Văn
-Đường cong(in riêng) NXB Hội nhà văn năm 2015)…
- Cùng một số bài trên các tạp chí trung ương và địa phương…
Khen thưởng:
-Bằng khen Trung ương hội hữu nghị Việt Nam Bulgaria
-Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thơ Việt Nam
-Giải khuyến khích cuộc thi họa thơ " Chào xuân Quý Ty " do Văn nghệ Nam Định và Cty Văn hóa đất Việt đông tổ chức
-Giải Trăng Bạc cuộc thi thơ " Tổ quốc và đạo pháp 2013 "
-Giải 3 viết về danh nhân Phạm Đình Trọng
-Giấy khen năm 2014 của Hội VHNT tinh Nam Định