LÊ THÁI BÌNH

LÊ THÁI BÌNH
Số CMND: 184114868
Ngày sinh 29/8/1988
Địa chỉ: Thôn Trung Thượng - xã Kỳ Tân- huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0976.250.645