NGUYỄN BÍCH NỀN

NGUYỄN BÍCH NỀN
Năm sinh: 1945.
Quê: Đáp Cầu, Bắc Ninh.
Hội viên :
CLB thơ tình Tầm Xuân, Hà Nội
CLB thơ Quận Thanh Xuân, Hà Nội
CLB thơ lục bát, Thanh Xuân, Hà Nội.
CLB thơ Thông Reo, Hà Nội .
Tác phẩm đã in:
* Khoảng trời riêng (Thơ, 2013)
* Nắng chiều vương (Thơ, 2014)
* Hoa xoan tím (Thơ, NXB Văn học 2015)
- Có thơ in chung nhiều tuyển tập, thơ đăng báo và tạp chí.
ĐT: 614.5546.6944