NGUYỄN HỮU QUÁCH

NGUYỄN HỮU QUÁCH
Sĩ quan Quân đội nghỉ hưu.
Địa chỉ: Tổ 8, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.
ĐT: 0169 299 7958