NGUYỄN LÂN DŨNG

NGUYỄN LÂN DŨNG

Giáo sư Tiến sĩ  NGUYỄN LÂN DŨNG

 

 • Sinh:  29-9-1938, tại xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên
 • Nơi thường trú: Số 1A Trần Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Đơn vị công tác: Hội các ngành sinh học Việt Nam và Viện Vi sinh vật & Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội và Chuyên gia cao cấp của Viện, Nhà giáo nhân dân

 

Tác phẩm đã xuất bản

 

 

Tác phẩm văn học:

 

 • Nghĩ và Viết, NXB Hải Phòng, 2002
 • Ký sự đường xa (viết cùng Chung Chí Thành, NXB Lao động, 2013)

 

Tác phẩm phổ biến khoa học:

 

 • Hỏi gì đáp nấy, 21 tập, NXB Trẻ (1999-2013)
 • Sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật diệt côn trùng, NXB khoa học và kỹ thuật, 1981.
 • Một số sản phẩm của vi nấm, NXB khoa học và kỹ thuật, 1983.
 • Vi sinh vật đất và sự chuyển hóa các hợp chất carbon nitơ trong tự nhien, NXB Khoa học kỹ thuật, 1984
 • Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, Tập I, Nhà xuất bản Giáo dục, 1987.
 • Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, Tập II, Nhà xuất bản Giáo dục, 1987.
 • Chuyện là trong thế giới xanh, Nhà xuất bản giáo dục 1989.
 • Tìm hiểu về công nghệ Sinh học, Nhà xuất bản Giáo dục 1992.
 • Những điều kỳ diệu. “Khoa học phổ thông” xuất bản 1990 (cộng tác với Nguyễn Hữu Thước, Nguyễn Văn Uyển, Nguyễn Ngọc Thảo, Phan Bảo An).
 • Sản xuất và ứng dụng enzym (cùng 3 tác giả khác), Thông báo khoa học trường Đại học Tổng hợp, 1991.
 • Công nghệ sinh học - một cơ hội cho tất cả, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1992 (Cùng với Lê Văn Nhương).
 • Công nghệ sinh học và phát triển, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 1992 (Dịch cùng với 5 dịch giả khác).
 • Truyện kể các nhà sinh học xuất sắc. Nhà xuất bản Giáo dục, 1993.
 • Hỏi đáp về Thế giới thực vật. NXB Giáo dục, 1997.
 • Sản xuất khí đốt (biogas) bằng kỹ thuật lên men kỵ khí (Cộng tác với Ngô Kế Sương), Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1997
 • Em biết gì về cơ thể người? Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
 • Công nghệ nuôi trồng nấm, Tập I, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2000
 • Công nghệ nuôi trồng nấm, Tập II, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2000.
 • Tri thức là sức mạnh. Nhà xuất bản Thanh niên, 2000.
 • Tư vấn xã hội. Tri thức là sức mạnh, Nhà xuất bản Thanh niên, 2002.
 • Hỏi đáp về thế giới vi sinh vật, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004
 • Tự học nghề trồng nấm. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2004.
 • Tư liệu sinh học 10, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 (cộng tác với Nguyễn Như Hiền, Vũ Văn Vụ).
 • Giúp nhau cùng làm giàu, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2006.
 • Nhất thế giới, Nhà xuất bản Tri thức, 2008
 • Từ tiếng Anh tối thiểu , Nhà xuất bản Giáo dục , 2013
 • Những chuyện kỳ lạ-Có thể bạn chưa biết (3 tập), Nhà xuất bản Phụ nữ, 2013