NGUYỄN MINH NGUYỆT

NGUYỄN MINH NGUYỆT

- Bút danh Minh Nguyễn

- Quê quán:Thị trấn LậpThạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
- Năm sinh: 1944
- Nghề nghiệp: 1-8-1964 bộ đội (đã nghỉ hưu)
- Làm thơ, viết văn, viết báo từ những năm đi bộ đội đánh Mỹ
- Thơ in riêng: Sắc tím hoa mua (NXB Văn Học)
- Tập truyện ngắn: Số phận (NXB Dân tộc)
- Nhiều thơ đăng trên các báo Trung ương đến địa phương
- Nhận nhiều giải báo chí (từ năm 1969 đến nay)

- ĐT: 01679853403

- Email: minhnguyen992@gmail.com

- số 7A, ngõ 54, đường Âu Cơ- Tây Hồ- Hà Nội