NGUYỄN VĨNH BẢO

NGUYỄN VĨNH BẢO
Tên thật: Nguyễn Văn Thanh
525/60 Đường Huỳnh Văn Bánh
P. 14 Quận Phú Nhuận T/P HCM
Đ/T: 01265577262