NGƯNG THU

NGƯNG THU
Tên thật: Phùng Thị Như Hà
Sinh năm1968; dạy môn Vật lý tại Bình Thuận
Điện thoại: 0977364255
Có thơ in chung trong nhiều tuyển tập,thơ đăng trên các báo Trung ương và địa phương.

 


 

Đã xuất bản:
Đi qua mùa gió thổi (Thơ. Nxb. Hội Nhà văn)