PHAN VĂN HÒA

PHAN VĂN HÒA
Quê: Quốc Oai, Hà Nội
Nghề nghiệp ; Công an
Chức vụ Trưởng phòng BCA
Hiện ở  Hà Nội
Email: Phanvanhoa1954@gmail.com
SĐT 0913309685