T.T.GIANG VIÊN - ĐÀO NGUYÊN THỤY

T.T.GIANG VIÊN - ĐÀO NGUYÊN THỤY

T.T.Giang Viên

Tên thật là Đào Nguyên Thụy
Hiện ở: 12C, tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Bình Đại
Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.