TRẦN XUÂN DUNG

TRẦN XUÂN DUNG

Sinh ngày: 05-01-1954

Quê quán: Khu Bích Nhôi 1, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Học phổ thông tại quê nhà.
Tháng 3-1975 nhập ngũ vào Trung đoàn 138, Bộ tư lệnh thông tin liên lạc.
Tháng 4-1979 học tại Trường sỹ quan Thông tin liên lạc tại Phố Thắng, Hiệp Hòa, Hà Bắc.
Năm 1984 tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Nghề nghiệp: Giáo viên bậc THPT tại TT GDTX huyện KInh Môn, tỉnh Hải Dương.
Hiện nay đã nghỉ hưu.
Tác phẩm: Đã có một số bài thơ đăng trên các báo và tạp chí.