TRỊNH TUYÊN

TRỊNH TUYÊN
Sinh ngày 15/10/1952
Nơi sinh: Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Nguyên sỹ quan CSĐT công an Thanh Hóa
(Hiện nay đã nghỉ hưu)
Hội viên HVHNT Thanh Hóa
Điện thoại: 01673210572
Email: trinhtuyenth@gmail.com

 

Tác phẩm chính:

 

Đã in: Những mảnh vỡ của số phận (tập truyện ngắn)

Sắp in: Hang Cóc Thần (tập truyện ngắn)