Vân Quyên

Vân Quyên

Đỗ Vân Quyên

Sinh năm: 1969. Quê quán: Hà Nội

Hiện sống và làm việc tại Berlin, CHLB Đức.