ĐOÀN TRỌNG THỊNH

ĐOÀN TRỌNG THỊNH

ĐOÀN TRỌNG THỊNH

Bút danh : ĐOÀN THỊNH .

Sinh năm: 1949 
Quê : Yên bài, Tự lập, Mê linh, Hà nội
Quân nhân ( 1968 - 1998 ) nghỉ hưu . 
ĐT : 0912082287 . 
Email : doantrongthinh1949@gmail.com . 
Face book : Thinh Doan .