ĐỖ ĐỨC NĂM

ĐỖ ĐỨC NĂM

Đỗ Đức Năm

Sinh năm 1943 tại Lâm Thao - Phú Thọ.

Nghề nghiệp: Dạy học
Đại học sư phạm Toán
Chủ nhiệm CLB thơ VN huyện Lâm Thao
Chủ nhiệm CLB Lục bát huyện Lâm Thao 
Đã có một số bài thơ in trên báo Trung ương và địa phương
Có thơ in chung ở nhiều tuyển tập
Thơ in riêng Dáng Chiều : Nhà xuất bản Văn học