Suối Quên

Bình luận

  1. Nguyễn Xuân Dương
    Góp ý về giao diện mới của Tác Phẩm mới . net

    Tôi cảm nhận giao diện mới chưa đẹp vì khoảng cách dòng của thơ xa quá cho ta cảm giác về sự rời rạc và đỗ đẫm của nét chữ không phù hợp lắm với người cao tuổi và cũng làm cho người đọc cảm nhận về sự nhạt nhòa,khó đọc .Khi đã khó đọc thì mất cảm hứng

Gửi bình luận