Chiều về trên phố !

Tên tác phẩm: Chiều về trên phố! Chất liệu sơn dầu Kích thước: 50 x 60 cm Tác giả: Kiều Hải


 

 

 

Tên tác phẩm      : Chiều về trên phố !
Chất liệu             : Sơn dầu
Kích thước          : 50 x 60 cm
Tác giả               :  Kiều Hải

Gửi bình luận