Tôi yêu tiếng hát quê hương

Tác giả Bùi Thảo, sống và làm việc tại bang Minnesota, Hoa Kỳ gần 40 năm. Là tác giả thơ may mắn có được 100 bài phổ nhạc.


 

 

 

 

 

Gửi bình luận