Chỉ biết “nghiêng” theo, chịu Cụ!!!

Lướt mạng, thấy cái này. Lại lướt mạng, đọc những thông tin này. Chỉ biết “nghiêng” theo, chịu Cụ!!!


 

 

 

 

"... Trong tập thơ Thơ tình triết học, ông đã sáng tác bài thơ Nghiêng (từ trang 158 đến trang 178). Bài thơ viết theo thể 5 chữ gồm 11 khúc (từ Nghiêng 1 đến Nghiêng 11) có 288 câu thơ, được ông viết từ năm 1998 đến 2009. Điểm đặc biệt là bài thơ có đến 296 từ nghiêng (trong đó có 8 câu có 2 từ nghiêng)"

 

Gửi bình luận