Thơ lúc nửa đêm

*

 

 

Nửa đêm dậy vặn đồng hồ

Nghe tiếng tích tắc đếm giờ đếm giây.
Đo tình yêu qua tháng ngày
Tích ta, tích tắc tích mây trên đầu.
Vượt bao biển cạn sông sâu,
Dấu thời gian đã nát nhàu vì thương.
Đêm dài trằn trọc vấn vương..
Suy tư đo đếm cho tường lòng nhau.

Gửi bình luận