Mây riêng

Tôi đang có giấc mơ ngày/ Dáng em mỏng mảnh đong đầy sang tôi!/ Hình như… em có thoảng cười/ Hình như… tôi vấp khi rời chân đi/


 

 

MÂY RIÊNG

 

I
Phải người chao chát chi đây
Mâycafé để suốt ngày dọa mưa?
Mưa rào sầm sập sớm trưa
Ông trời rạch chớp, mây chưa hao mòn!
Café tí tách giọt buồn
Ngán mưa, trời cũng vào luôn quán ngồi…
Mây em mang khát lên trời
Thu giông tích bão… một đời tụ mây!
II
Tôi đang có giấc mơ ngày
Dáng em mỏng mảnh đong đầy sang tôi!
Hình như… em có thoảng cười
Hình như… tôi vấp khi rời chân đi
Hình như em chẳng nghĩ gì
Mình tôi vơ lấy… vườn si… riêng mình?
Lũ nguồn thương – chẳng thể dành
Tự tôi ngập lụt… em thành phao bơi?
Vô tư, em vẫn thoáng cười
Tôi là kiếp khách, thương người… cõi mây!!
Mâycafé - 5/10/2012

Bình luận

  1. dobson
    iHByTQDdaHVULdZEq

    YpIGIx https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

  2. johnanx
    ZaUFeEzkclWDpjk

    K4F0fn http://pills2sale.com/ viagra cialis buy

Gửi bình luận